JUDr. Martin Doubrava , Ph.D.

Advokátní kancelář Praha

 • Právní praxe v advokacii od r. 1989
 • Advokátní kancelář v centru Prahy 1 i Prahy 6
 • Právní služby v cizím jazyce
 • Pojištění odpovědnosti ve vyšší částce
Martin Doubrava právník Praha

Dobrý den,

jmenuji se Martin Doubrava a v oblasti poskytování právních služeb se profesionálně pohybuji od roku 1989. Poskytuji s mými kolegy profesionální služby soukromým osobám i podnikatelským subjektům. V oblasti právní profese pak již ve třetí generaci právníků s jazykovými znalostmi i zahraničním subjektům.

Mezi nabízené služby advokátní kanceláře patří také:

Služby advokáta pro podnikatele i soukromé osoby

Proč zvolit právníka u AK Martin Doubrava?

 1. Zkušenosti s výkonem advokacie od roku 1989. Znalost práva, trhu, kontaktů a postupů.

 2. Mnohaleté zkušenosti získané ve velkých mezinárodních právních kancelářích. Poradenství na vysoké profesionální úrovni, avšak s individuálním přístupem menší české advokátní kanceláře. Získáte právníka za «českou» cenu s právními službami kvalitními jako u mezinárodní advokátní firmy.

 3. Spolupráce 5 kvalifikovaných advokátů v kanceláři, tedy týmová práce pouze zkušených kvalifikovaných advokátů a nikoli zaměstnanců velké právní firmy. Vaši právní agendu nezpracovává zaměstnaný advokátní koncipient, či dokonce student práv, kteří by se na Vaší právní kauze profesně „učili“. Od nás nedostanete jen právníka znalého práva, ale také jistým způsobem obchodníka s právem, který ví, jak efektivně dosáhnout Vašich cílů.

 4. Klientům jsme nonstop k dispozici: 602 235 245, případně 601 222 834. Rychlost kontaktu s advokátem šetří Váš čas a limituje právní riziko prodlení s řešením Vašeho právního problému.

 5. Komplexní právní servis, tedy poradenství ve všech důležitých právních oblastech z jednoho místa. Všechny právní služby obdržíte z jedné ruky jediného právníka (advokáta).

 6. Zkušenost z profesního kontaktu s jinými advokátními kancelářemi v České republice: Znalost práce jiných českých advokátů a minulá profesní zkušenost s jinými advokáty nám umožňuje rychlé projednání např. mimosoudních smírů.

 7. Vazby na advokátní kanceláře v jiných zemích: Členství v mezinárodní síti advokátů a advokátních kanceláří v 650 městech v celkem 50 státech Vám zaručuje zpracování Vašeho právního problému i v zahraniční zahraničním advokátem z jednoho místa. Osobní mnohaletá znalost s řadou advokátů střední a východní Evropy, díky které zajistíme spolehlivého zahraničního advokáta při řešení Vašeho právního problému v zahraničí.

Získat kvalitní právní služby

Kancelář Praha 1

100 metrů od metra - zastávka 'Náměstí republiky'
Dlouhá 36, 110 00 Praha 1

Kancelář Praha 6

U První Baterie 1, 162 00 Praha 6