Autor: Martin Doubrava, Datum: 17. 11. 2020

Odstupné, vyplacení odstupného a zákonná výše a vyplacení odstupného pro zaměstnance

Zaměstnanec má při ukončení pracovního poměru v určitých případech uvedených dále, nárok na odstupné přímo ze zákona. Jde o případy, kdy výpovědí či dohodu končí pracovní poměr, neboť se u zaměstnavatele ruší zaměstnavatel či jeho část, zaměstnavatel nebo jeho část se přesunuje, nebo se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušeného orgánu o změně úkolů, technického vybavení, nebo o snížení počtu pracovníků za účelem zvýšení efektivnosti práce. Výše odstupného je stanovena podle počtu let odpracovaných u stejného zaměstnavatele. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval déle, než dva roky, mohou dosáhnout na odstupné ve výši tří průměrných výdělků. Částku nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku za předchozí měsíce musí dostat zaměstnanec, který bez vlastního zavinění dostal výpověď z pracovního poměru ze zákonem určených zdravotních důvodů, např. pro úraz, nebo pro onemocnění vzniklé z výkonu povolání. Výši odstupného mohou přesněji a pro zaměstnance i výhodněji určit kolektivní smlouvy odborových organizací. Pro výplatu odstupného zaměstnanci není pak podstatné, zda zaměstnanec ihned po ukončení pracovního poměru nastoupí do dalšího pracovního poměru u jiného zaměstnavatele.

Nejste schopni se dohodnout?

Sepis všech potřebných listin je za cenu od 2.500,00 Kč a následná ochrana Vašich zájmů u ústních jednání soudu je za cenu od 2.000,00 Kč / soudní jednání.

Bojíte se vysokých cen právníka?

Komunikace s advokátem telefonicky, prostřednictvím WhatsAp či Skype je v naší kanceláři  samozřejmě možná. Osobní návštěva advokátní kanceláře pak není nutností a výrazně zlevňuje právní pomoc a časovou náročnost. Kontaktujte nás emailem.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.