Autor: Martin Doubrava, Datum: 06. 4. 2020

Žaloba v Rakousku

Žaloba v Rakousku Vymáhání pohledávek v Rakousku     Vedle řádných soudů v Rakousku  existují také  Soudní dvory veřejného práva. K těm náleží Správní a Ústavní  soudní dvůr, vždy se sídlem ve Vídni.  Významným je, že správní – a ˇustavní soudní dvůr jsou na stejné úrovni. Řádní soudní řízení  je stejně jako v České republice vždy dvou instanční.  Běžné občansko- právní soudní řízení zná ještě  specializované např.  Obchodní soudy, či pracovně-právní soudy. V první stupni je první instancí tzv. Bezierksgericht a ve všech věcech, kde by snad Bezierksgericht nebyl příslušený pro rozhodnutí sporu podle zvláštních právních předpisů pak platí, že je příslušný  tzv. Landgericht.  Prvostupňový Beziersgericht  pak rozhoduje spory s předmětem sporu do 10.000,00 EUR a  další zákonem přesně vyjmenované druhy sporů.  Pro odvolací řízení  proti prvostupňovým rozhodnutím soudů jsou pak příslušené Oberlandgericht a nejvyšší instancí řádného soudního řízení je pak nejvyšší Oberste Gerichtshof ve Vídni. Obecně pro žaloby z hlediska místní příslušnosti platí, že pro spory jsou příslušené soudy podle místa bydliště, sídla  žalovaného či obvyklého místa, kde se žalovaný zdržuje.  Vedle tohoto existuje možnost volby soudní příslušnosti  podle místa plnění v případě smluvních nároků atd. Soudní řízení se v Rakousku zahajuje žalobou v písemné formě, ústní podání žaloby do protokolu před soudem není právně vyloučeno.  Všechny žaloby od částky sporu nad 4.000,00 EUR vyžadují povinné advokátní zastoupení. Povinnost právního zastoupení advokátem je pak také u soudních sporů před soudy typů Landgericht, Oberlandesrecht a v řízení před Obersten Gerichtshof.   Výše soudního poplatku závisí , stejně jako v ČR, na výše , resp. ceně předmětu sporu, , soudní poplatek nese žalobce.Soudy rozhodují pak v řízení i o právu na náhradu nákladů právního zastoupení. Rakouské právo zná tzv. soudní upomínání, tzv. Gerichtliches Mahnverfahren.  Jde o řízení, které je předepsáno pro žalobní nároky, pokud dlužník má bydliště, či se zdržuje v Rakousku  a netýká se sporů ze směnek a šeků. Existují dva různé formuláře pro takové řízení, první je pro spory z pracovně- právních nároků a druhý pro ostatní spory. Stejně jako v ČR rakouské soudy po formálním ověření náležitostí žaloby vydávají tzv. platební rozkazy a  do těchto platebních rozkazů doručených žalovanému je třeba podávat ve lhůtě 4 týdnů odpor v právně kvalifikované formě, nejlépe advokátem. V Rakousku disponujeme prověřenými kontakty na spolupracující advokáty s přijatelnými hodinovými sazbami.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.