Autor: Martin Doubrava, Datum: 20. 4. 2020

Koronavirus a právní pomoc

Jednou z legislativních úlev pro české podnikatele v souvislosti epidemií koronaviru je  možnost inkasování tzv, kompenzačního bonusu  pro osoby samostatně výdělečně činné za dobu, kdy taková osoba aktivně ke dni 12.03.2020 v každém dni konovarové epidemie byl podnikatelem a současně takový aktivně registrovaný podnikatel nečerpá podporu v nemoci jako zaměstnanec. Podmínkou poskytnutí podpory je prohlášení podnikatel o tom, že byl Nucen uzavřít provozovnu, či omezit podnikání, nebo byl v předepsané karanténě, nebo pečoval o malé dítě do 13 let věku, nebo  ho omezila poptávka po zboží či službách, nebo byl limitován službami   potřebnými pro své podnikání. V zásadě s pomocí advokáta či sám  téměř každý podnikatel  získá takový bonus od státu.   Státní pomoc se týká i  podpory zaměstnanosti aplikací tzv. Kurzarbeit  v rámci programu Antivirus. Příspěvek je poskytován  firmám, které byly ohroženy v důsledku šíření nákazy COVID -19. Výše příspěvku pakl závisí na na důvodech, které zaměstnavatele vedly k určení překážek v práci pro zaměstnance. Pokud zaměstnavatel nařídil karanténu zaměstnancům, pak náhrady mzdy nebo platu bude vyplácena ve výši 60% průměrného vyměřovacího základu. Pokud vznikla nemožnost přidělit práci zaměstnancům  z důvodu mimořádných krizových opatření vlády a firmě je nařízeno uzavření provozu, pak zaměstnavatel může získat příspěvek na  80% vyplácené mzdy.   S právní pomocí naší advokátní kanceláře doporučujeme kroky k získání  státní podpory tzv. Kurzarbeit.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.