Autor: Martin Doubrava, Datum: 27. 1. 2016

Kontrolní hlášení plátců DPH

Od 1. 1. 2016 existuje nová povinnost pro plátce DPH. Nový tzv. institut kontrolního hlášení byl schválen zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a další související zákony. Kontrolní hlášení je nově určený druh daňového tvrzení plátců DPH, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Úmyslem zákonodárce je umožnit správci daně získat průběžně informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a rychleji identifikovat pro finanční správu riziková seskupení ( tzv. řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Kontrolní hlášení je v případě právnických osob  podáváno v periodách kalendářního měsíce a  v případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Prvním obdobím, za které se tedy podává kontrolní hlášení, je leden 2016, příp. u fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobím 1. čtvrtletí 2016. Kontrolní hlášení lze podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Sankce za nepodání kontrolního hlášení jsou určeny takto:
  1. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
  2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
  3. 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  4. 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
byl schválen zákonem č. 360/2014 Sb. Sb., kterým se mění zákon č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a další související zákony. Kontrolní hlášení je nově určený druh daňového tvrzení plátců DPH, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Úmyslem zákonodárce je umožnit správci daně získat průběžně informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a rychleji identifikovat pro finanční správu riziková seskupení ( tzv. řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Kontrolní hlášení je v případě právnických osob  podáváno v periodách kalendářního měsíce a  v případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Prvním obdobím, za které se tedy podává kontrolní hlášení, je leden 2016, příp. u fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobím 1. čtvrtletí 2016. Kontrolní hlášení lze podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Sankce za nepodání kontrolního hlášení jsou určeny takto:
  1. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
  2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
  3. 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  4. 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.