Autor: Martin Doubrava, Datum: 10. 11. 2016

Elektronická evidence tržeb

Již dne 1. září 2016 nabyla účinnosti některá ustanovení zákona o evidenci tržeb, když zbývající ustanovení zákona nabývají účinnosti  01.12.2016. Právní úprava zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,  určuje zavádění tzv. elektronické evidence tržeb ( označované jako  EET) postupně  a to takto:
  • od 1. 12. 2016 – segment Ubytování, Stravování a pohostinství,
  • od 1. 3. 2017 – segment Maloobchody a velkoobchody,
  • od 1. 3. 2018 – ostatní činnosti, tj. svobodná povolání (např. lékaři, právníci, účetní), doprava a zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze,
  • od 1. 6. 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti
EET se týká všech podnikatelů, bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, ale  z  nové povinnosti elektronicky evidovat tržby byly vyňaty územně samosprávné celky (obce, kraje), Česká národní banka a Česká pošta, dále subjekty, které již podléhají dohledu jako poskytovatelé finančních a pojišťovacích služeb a dále podnikatelé v energetických odvětvích. Další výjimkou jsou tržby za jízdné a s nimi související platby uskutečněné přímo v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob a další přímo v zákoně uvedené výjimky. Pod režim plateb, které podléhají režimu EET  je třeba zařadit platby provedené následujícími formami:
  • hotovostní platba (mince a bankovky, české i zahraniční),
  • platba kartou,
  • platba šekem či směnkou,
  • jiné formy vnímané jako peněžní prostředek, tj. stravenky či poukazy,
  • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým z předcházejících způsobů platby.
Pro případ, že podnikatel vystaví fakturu se způsobem úhrady bezhotovostním převodem, ale zákazník provede  úhradu částky v hotovosti do pokladny podnikatele,  pak taková platba musí být zařazena do EET. Dříve, než podnikatel – poplatník daně přijme hotovostní platbu svého zákazníka / klienta musí osobně či elektronicky datovou schránkou u svého správce daně  zažádat o autentizační údaje. Nutnost nového technického a softwarového vybavení je kompenzována jednorázovou slevou na dani ve výši 5.000,- Kč na pořízení evidenčního zařízení, které je nutné  nově pořídit k elektronické platbě, ke spojení s finanční správou, přijmutí identifikačního kódu a odeslání zpět. Spolu s tím je třeba nově pořídit tiskárnu pro tisk účtenek a  datové připojení, které umožní spojení podnikatele s finanční správou. Každá takto vytištěná účtenka pak obsahuje vygenerovaný identifikační kód, který bude vytištěn na účtence. Ta je určena kupujícímu, který si ovšem účtenku převzít nemusí.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.