Ceník soudních poplatků

Soudní poplatky (před soudem I. stupně)

Přehled výše soudních poplatků v řízeních před obecnými soudy České republiky. Jedná se o orientační údaje, podléhající změnám dle vývoje právních předpisů.

Soudní poplatky - spory

Žaloba na peněžité plnění

částka do 20.000,00 Kč
1.000,00 Kč
částka v rozmezí 20.000 Kč - 40.000.000,00 Kč
5 % z částky
částka převyšující 40.000.000,00 Kč.
2.000.000,00 Kč + 1% z částky přesahující 40.000.000,00 Kč, max. z 250.000.000,00 Kč

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

sporná částka do 10.000,00 Kč
400,00 Kč
sporná částka převyšující 10.000,00 Kč až do 20.000,00 Kč
800,00 Kč
sporná částka převyšující 20.000,00 Kč
4 % z částky

Žaloba bez peněžitého plnění

za každou nemovitost
5.000,00 Kč
za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku
15.000,00 Kč
ostatní případy (poplatek za rozvod manželství, poplatek za žalobu na ochranu osobnosti)
2.000,00 Kč

Žaloba na náhradu nemajetkové újmy

vyčísleného nároku do 200.000,00 Kč včetně
2.000,00 Kč
vyčísleného nároku nad 200.000,00 Kč včetně
1 % z žalované částky

Návrh na vydání předběžného opatření - vedle kauce

1.000,00 Kč

Návrh na zrušení a vypořádání společného jmění

2.000,00 Kč

Návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

2.000,00 Kč

Určení výživného,snížení, zvýšení výživného pro dítě

0,00 Kč

Určení výživného,snížení, zvýšení výživného

Částka do 50.000,00 Kč včetně
500,00 Kč
Částka nad 50.000,00 kč včetně
1 % z žalované částky, max. 15.000,00 kč

Poddlužnická žaloba

2.000,00 Kč

Schválení smíru soudem ve smírčím řízení

částka do 25.000,00 Kč
500,00 Kč
částka nad 25.000,00 Kč
2% z žalované částky, max. 30.000,00 Kč
ostatní případy
1.000,00 Kč

Uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech

2.000,00 Kč

Určení - zjištění, popření rodičovství

2.000,00 Kč

Soudní poplatky (před soudem II. stupně)

Odvolání v žalobě o zaplacení

částka do 20.000,00 Kč
1.000,00 Kč
částka v rozmezí 20.000 Kč - 40.000.000,00 Kč
1.000,00 Kč
částka převyšující 40.000.000,00 Kč.
2.000.000,00 Kč + 1% z částky přesahující 40.000.000,00 Kč, max. z 250.000.000,00 Kč
ostatní případy odvolacího řízení
ve většině případů je sazba analogická sazbě poplatku před soudem I. stupně

Žaloba na obnovu řízení

5.000,00 Kč

Žaloba o zmatečnost

5.000,00 Kč

Dovolání

částka do 100.000,00 Kč včetně
5.000,00 Kč
za každou nemovitost
10.000,00 Kč
za každý obchodní závod nebo jeho organizační složku
20.000,00 Kč
ostatní případy ve věci samé
10.000,00 Kč
ostatní případy odvolacího řízení
3.000,00 Kč

Žaloba o zrušení rozhodčího nálezu

z důvodu protiprávního postupu rozhodce ve sporu spotřebitele
identické jako v žalobě o zaplacení
jiné případy
3.000,00 Kč

Žaloba ve věci rozhodnutí jiného orgánu, než soudu

do částky předmětu sporu 20.000,00 Kč
1.000,00 Kč
jiné spory, jiné případy
3.000,00 Kč

Žaloba ve věcech správního soudnictví

ve sporu proti rozhodnutí správního orgánu
3.000,00 Kč

Kasační stížnost

5.000,00 Kč

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.