Autor: Martin Doubrava, Datum: 03. 4. 2020

Rozhodce a stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky.

  JUDr. Martin Doubrava, Ph.D. je český rozhodce zapsaný na seznamu rozhodců nejen stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ale i seznamu rozhodců, které vede Ministerstvo spravedlnosti ČR pro spory, kde lze určit rozhodčí smlouvou či rozhodčí doložkou rozhodce pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. V postavení advokáta či rozhodce se JUDr. Martin Doubrava, Ph.D.  účastnil za posledních  30 let řádově několika stovek rozhodčích řízení a to včetně právně velmi komplikovaných sporů rozhodovaných senátem více rozhodců či sporu řešených za použití cizího jazyka. Praktické zkušenosti s postupy rozhodčího řízení a vývojem české soudní judikatury  k problematice rozhodčích doložek a rozhodčích smluv  za posledních více jak 30let pak  garantují kvalitní právní zpracování  rozhodčího řízení. Žádný z doposud JUDr. Martinem Doubravou, Ph.D. vydaných nálezů nebyl doposud při případném přezkumu soudem zrušen. Rozhodčí nález vydaný v minulosti JUDr. Martinem Doubravou, Ph.D, byl  v minulosti i předmětem  přezkoumání Ústavním soudem ČR a bylo shledáno, že tento rozhodčí nález nelze zrušit či exekuční řízení vedené (podle vydaného nálezu JUDr. Martinem Doubravou , Ph.D )nelze zastavit : Podle  Ústavního soudu ČR by měl vždy mít přednost  právní výklad, který nezakládá  neplatnost rozhodčí doložky před právním výkladem , který zakládá neplatnost rozhodčí doložky.  Tedy právně platí, že rozhodnutí smluvních stran o řešení sporů rozhodcem nelze omezit formalistickým postupem českých soudů do vůle stran řešit spory v rozhodčím řízení.   Odkazy: Zákon o rozhodčím řízení  č. 216/1994Sb. Newyorská úmluva o obchodní arbitráži Evropská úmluva o obchodní arbitráži

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.