Podávání žalob

Provedeme Vás uplatněním Vašeho práva všemi složitostmi soudního řízení až do fáze konečného pravomocného soudního či rozhodčího rozhodnutí.

  • Zastupování před všemi českými obecnými soudy, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR,
  • Zastupování před Ústavním soudem ČR,
  • Zastupování před rozhodčími soudy, či rozhodci jmenovanými ad hoc.,
  • Zastupování před státními orgány a orgány samosprávy,
  • Zastoupení v exekučním řízení.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.