Autor: Martin Doubrava, Datum: 04. 5. 2020

Levný právník - zvýhodněná cena právní pomoci pro osoby postižené omezeními COVID - 19

Mimořádná sleva pro klienty a obchodní partnery zasažené omezeními COVID -19 Po zhruba 30 letech výkonu advokacie vidíme zcela novou prohlubující se těžkou ekonomickou a sociální situaci klientů, obchodních partnerů a řešíme dále právní problémy s pochopením pro jejich finanční možnosti a koronakrizi. Pro všechny klienty zasažené koronavirou krizí nabízíme mimořádnou slevu honoráře právní pomoci. Naše hodinové sazby pro takové klienty činí maximálně 2.000,00 Kč, pokud o takovou slevu klient požádá před započetím právní pomoci. Současně je nově zpřístupněna možnost SKYPE právních konzultací za mimořádně nízké ceny, která vedle dosavadních typů elektronické komunikace rychle a efektivně pomáhá klientům. V případě zájmu o SKYPE právní poradenství, nás kontaktujte emailem pro upřesnění termínu konzultace. Bezplatné vzory a návrhy smluv z internetu, či právní rady obecné povahy zveřejňované na různých internetových stránkách nemohou nikdy vést ke kvalitní právní pomoci s odpovědností advokáta za právně správný postup:  Dostupný advokát v naší advokátní kanceláři je k dispozici kdykoliv v běžnou pracovní dobu i prostřednictvím WhatsApp na tel. 602 235 245.

Do you need legal advice? Professional legal assistance saves you time and stress.