Škody na zdraví

Nabízíme právní pomoc a právní podporu při uplatnění Vašich nároků z majetkové újmy či z nehod, bolestného, ztráty společenského uplatnění či trvalých následcích.

  • Prověření nároků na náhradu škody, včetně prověření možnosti plnění pojišťovnou. Prověření běhu promlčení lhůty,
  • Uplatnění nároků procesně u soudu,
  • Projednání a příprava smluv o zaplacení náhrady škody.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.