Advokátní úschova

Potřebujete advokátní úschovu? Advokátní úschova peněžních prostředků, listin, zejména při převodech nemovitostí je způsob, který lze využít při ochraně financí a jiných hodnot klienta. Úschova finančních prostředků je prováděna vždy na speciálním bankovním účtu advokáta s označením, že jde o prostředky nikoli advokáta. Provedení advokátní úschovy je vždy reportováno České advokátní komoře, která dohlíží na režim provádění advokátních úschov. Nejčastějším případem použití advokátní úschovy je případ koupě a prodej nemovitosti, Strana, která je smlouvou zavázána zaplatit druhé smluvní straně, složí předem určenou částku na účet advokáta, který předmětnou částku vyplatí na účet druhé strany až při naplnění podmínek příslušné smlouvy, jinak částku vrací zpět tomu, kdo prostředky na účet advokátní úschovy vložil. Advokát tedy vystupuje jako třetí nezávislá osoba, která garantuje, že finanční prostředky či listiny svěřené do úschovy budou vydány tak, jak je účastníky smlouvy předem sjednáno, tedy zpravidla až po úplném splnění všech podmínek, které si účastnící mezi sebou sjednají. Pro advokátní úschovu finančních prostředků lze zvolit již existující účet advokátní úschovy a to v různých měnách a u různých bank.

Klienti volí naši advokátní úschovu zejména pro mlčenlivost advokáta, zpracování smlouvy o advokátní úschově v ceně úschovy, odpovědnostní pojištění advokáta v řádech desítek milionů korun a nikoli v poslední řadě i pro výrazně nižší náklady advokátní úschovy než u úschov notářských a soudních.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.