Czech Point

Potřebujete na žádost provést konverzi (scan s ověřením) listiny? Konverzi listin vyhledávají fyzické či právnické osoby, které potřebují podat listinné písemnosti nově elektronicky úřadům či soudům v ověřené podobě tak, aby příjemce nebyl na pochybách o pravosti elektronicky zaslané listiny, vše v režimu dle zákona č. 300/2008 Sb. Nejvyhledávanější je služba konverze listin elektronicky doručených do datové schránky klienta od orgánu veřejné moci (rozsudky, usnesení, osvědčení atd.) do listinné podoby s platností veřejné listiny. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.Konverze listin je vhodná pro dlouhodobou elektronickou archivaci většího množství listin namísto fyzického skladování originálů listin.

Konverze z listinné do elektronické podoby: Po zaslání či fyzickém předložení listiny Vám v advokátní kanceláři obratem bude vyhotovena elektronická verze s uložením na Vámi určené medium (CD, flash disc).

Konverze z elektronické do listinné podoby: Listiny (např. obdržené datovou schránkou) zašlete elektronicky na email. info@martindoubrava.cz s požadavkem na konverzi. Datovou zprávu vyzvednutou klientem z datové schránky nestačí jen vytisknout, když takový výtisk bez konverze nelze dále použít jako platnou a účinnou veřejnou listinu před orgány veřejné moci.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.