Právo obchodních korporací

Podle nové právní úpravy nabízíme zakládání nových obchodních společností / korporací podle českého práva a to jakéhokoliv typu a formy. Založení nové korporace advokátem před často nabízeným zakoupením existující korporace preferuje řada klientů, kteří chtějí mít jistotu absence skrytých závazků z minulosti či výpisem z veřejného rejstříku jasně deklarovaný zájem vlastníka společnosti na „čitelnosti“ historie nového subjektu a advokátem garantovanou právní bezvadnost nově vzniklé korporace.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.