Rozhodčí řízení

Nabídku právního zastoupení v rozhodčím řízení před kterýmkoliv rozhodcem či rozhodčím soudem v ČR přímo v řízení doplňuje nabídka.

  • Konzultace k problematice rozhodčího řízení s ohledem na vývoj české judikatury.
  • Příprava rozhodčích žalob, poradenství při výběru rozhodce a následné právní zastoupení v rozhodčím řízení.
  • Právní revize existujících rozhodčích nálezů, příprava a případné vyhotovení žalob směřujících ke zrušení rozhodčího nálezu k soudu, či vypracování návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu či na zastavení exekučního řízení na základě vadného rozhodčího nálezu.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.