Exekuce a oddlužení

Právní pomoc ve věci insolvenčního práva nabízíme jak věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení tak i dlužníkům, zejména těm, kteří uvažují o restrukturalizaci či o oddlužení.

Praktické zkušenosti s mnohaletým výkonem funkce konkursního správce, či zkušenosti s právním zastoupením věřitelů v insolvencím řízení ve značném množství případů nás vedou k nabídce kvalifikované právní pomoci.

  • Uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení dlužníka.
  • Konzultace k problematice oddlužení klienta – dlužníka více věřitelů.
  • Právní zastoupení v řízení o prohlášení úpadku s cílem dosáhnout konkursu dlužníka.
  • Právní zastoupení v incidenčních sporech sporných práv
  • Právní pomoc při akvizici podniku nebo koupi dílčích aktiv úpadce novým subjektem.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.