Trestní právo

Nabízíme uplatnění konkrétních zkušeností s trestní obhajobou klientů, ale i uplatnění nároků poškozených v trestním řízení. Nabízíme:

  • Převzetí obhajoby klienta v trestním řízení v jakékoliv jeho fázi i vedle dosavadního obhájce, byl-li tento klientem snad již zvolen.
  • Obhajobu klienta v řízení před orgány činnými v trestním řízení v přípravném řízení, obhajoba před soudem.
  • Konzultace k problematice podání trestního oznámení a uplatnění nároků na náhradu škody v rámci trestního řízení.
  • Převzetí právního zastoupení klienta pro jednání o uzavření dohod o vině a trestu, o dohodách umožňujících trestní odklon – podmíněné zastavení trestního stíhání.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.