Vymáhání pohledávek

Zkušenosti se správou a vymáháním pohledávek pro subjekty s miliardovými ročními obraty ve velmi vysokém počtu současně vymáhaných pohledávek nabízíme i subjektům s jednou jedinou neuhrazenou pohledávkou.

Nabízíme převzetí právního zastoupení ve všech fázích vymáhání pohledávky:

  • Předžalobní advokátní upomínky,
  • Vypracování a podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu,
  • Vypracování a podání žaloby o zaplacení s návazným právním zastoupením v celém soudním řízení až do úplného rozhodnutí o žalované věci soudem,
  • Vypracování a podání exekučního návrhu a právní zastoupení v celé délce exekučního řízení.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.