Ochranné známky

Nabízíme právní zastoupení nejen při registraci ochranné známky, ale také v těchto oblastech:

 • Zatřídění známky klienta do seznamu výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění.
 • Odborná rešerše ve známkovém rejstříku ( vyhledání již zapsaných shodných / podobných ochranných známek).
 • Rešerše v rejstříku českých ochranných známek.
 • Rešerše v rejstříku mezinárodních ochranných známek.
 • Rešerše v rejstříku evropských (komunitárních) ochranných známek.
 • Právní odborné posouzení schopnosti zápisu ochranné známky, poradenství advokáta klientovi při volbě optimální varianty (slovní, obrazová, kombinovaná apod.).
 • Podání přihlášky ochranné známky, komunikace s Úřadem během celého zápisného řízení.
 • Právní zastoupení v celém případném námitkovém řízení ( tzn. spory s majiteli starších či mladších zaměnitelně podobných ochranných známek).
 • Přihlášení ochranné známky do zahraničí, mezinárodní ochranné známky.
 • Vyhotovení smluv o převodních licenčních smlouvách.
 • Právní zastoupení při jednání a při vyhotovení zástavních smluv k ochranným známkám.
 • Spory z ochranných známek.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.