Bankovní právo

Právní poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

  • Zastupování klientů a poradenství při sjednávání všech druhů úvěrů, včetně projektového či akvizičního financování, leasingu, splátkového prodeje.
  • Příprava úvěrové a zajišťovací dokumentace, kontrola a analýza návrhů bankovních úvěrových smluv a zajišťovacích instrumentů.
  • Právní revize a kontrola textů směnky: Směnka vlastní, směnka cizí, směnka s avalem, směnka nikoli na řad, směnka bez protestu, atd. Právo cenných papírů.
  • Kontrola a revize právní dokumentace jednotlivých finančních produktů a jejich zajištění, včetně právního připomínkování příslušných všeobecných obchodních podmínek.
  • Analýza a řešení regulatorních otázek týkajících se činnosti domácích i zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a dalšími finančními institucemi.
  • Právní asistence v souvislosti s veřejným nabízením či privátním umisťováním obligací - cenných papírů a finančních instrumentů.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.